Nieprzerwana tradycja, czyli współczesne renowacje Koramic